Klachtenregeling

Soms loopt het ondanks alle goede bedoelingen anders dan verwacht. Teleurstelling kan het gevolg zijn maar soms kan dit ook leiden tot het willen uiten van een klacht. Mocht u een klacht willen indienen dan verzoeken wij u om dit schriftelijk of via de mail (info@mannenklinieknoordnederland.nl) te doen ter attentie van het Dagelijks Bestuur van de Mannenkliniek Noord-Nederland. U kunt dan rustig uw klacht verwoorden. Ontvangstbevestiging zal binnen 72 uur plaatsvinden waarna de klacht in behandeling zal worden genomen door het Dagelijks Bestuur. De Mannenkliniek Noord-Nederland is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg en beschikt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris, mevrouw G. de Vries (contact@geraldadevries.nl). Mevrouw G. de Vries is aangesloten bij VKiG.